keep1
     

ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่รูปภาพ

ลูกสุนัขประจำปี 2564

มีลูกสุนัขจะคลอด 3 มีนาคม 2564

พ่อ: เดโก้ แชมประเทศไทย นำเข้าจากโปแลนด์

สายเลือดอเมริกัน 100%

แม่: เฟรีย แชมป์ประเทศไทย นำเข้าจากรัสเซีย

มีพ่อเป็นถึงแชมป์โลกปี 2016 และแชมป์ยุโรปปี 2016 & 2017

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมครับ

 

 

เลื่อนลงเพื่ออ่านข้อมูล

 

 

ลูกสุนัขประจำปี 2564

ครอกที่ 2

มีลูกสุนัขจะคลอด 28 มีนาคม 2564

พ่อ: เฟอรารี่ แชมประเทศไทย นำเข้าจากอเมริกา

แม่: รีแล็กซ์ แชมป์ประเทศไทย นำเข้าจากรัสเซีย

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมครับ

 

 

 

 

อ่านก่อนซื้อลูกสุนัขของ กรีนคอร์เนอร์ลาบราดอร์ ครับ

กรีนคอร์เนอร์ลาบราดอร์ ให้ความสำคัญกับการบรีดสุนัขทางด้าน สุขภาพ โรคทางพันธุกรรม อารมณ์ที่เป็นมิตรไม่ขลาดกลัวไปไหนได้ทุกที่ เป็นเรื่องหลักที่ควบคู่กัน เพราะถ้าสวยแต่สุขภาพไม่ดีและหรือมีอารมณ์ขลาดกลัวก็จะเป็นภาระต่อผู้เลี้ยงไปจนตลอดชีวิตของสุนัขตัวนั้น ๆ และที่ผ่านมา ในวงการลาบราดอร์ ไม่น้อยกว่า20 ปี ผมพบเจอปัญหาเหล่านี้อยู่พอควร เนื่องจากผู้เพาะพันธุ์ไม่ให้ควาสำคัญมากพอหรือไม่มีความรู้ความเข้าใจ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ แต่ผู้ที่ต้องมาแบกรับภาระคือผู้ที่ครอบครองเป็นเจ้าของสุนัขที่มีปัญหาเหล่านี้
ทางกรีนคอร์เนอร์ได้ตระหนักและพยายามปลูกจิตสำนึกให้แก่ผู้ที่ต้องการเป็นบรีดเดอร์(ผู้พัฒนาพันธุ์) ดังนั้นทางฟาร์มกรีนคอร์เนอร์จึงมีนโยบายไม่ให้เกิดผู้เพาะพันธุ์ที่ขาดจิตสำนึก ในด้านการขยายพันธุ์ลาบราดอร์ โดยการไม่สนับสนุนผู้คิดจะทำฟาร์มไม่มีความพร้อมด้านความรู้ กำลังทรัพย์ในการพัฒนา และสถานที่สำหรับการเลี้ยง

แนวทางการแก้ไข

หัวปัญหา

การแก้ไขปัญหา

1.ผู้เพาะพันธุ์ขาดความรู้ในเรื่องต่างๆ .

 

2.ผู้เพาะพันธุ์ขาดจิตสำนึก

 
3ไม่พร้อมทางด้านกำลังทรัพย์ที่เหมาะสม
 
 

4.ปัญหาด้านสุขภาพและอารมณ์ของสุนัข

1.ให้ความรู้ทุกเรื่องจากข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้โดยไม่มีปิดบัง (ซึ่งผมทำมาโดยตลอดผู้ที่คุยกะผมจะรู้) เพื่อที่ให้เกิดการต่อยอดได้สำหรับผู้นำไปใช้
2.ทำได้แค่บอกข้อมูลความจริง เหตุผล พร้อมยกตัวอย่างว่าถ้าทำอย่างนี้ผลที่ตามมาจะมีอะไรบ้าง ที่เหลือคือสามัญสำนึกของแต่ละบุคคล แต่บุคคลใดที่ผมเคยให้ความรู้ความช่วยเหลือแล้วพอเริ่มทำฟาร์มแล้วผมเห็นว่าไม่ถูกไม่ควรขาดจิตสำนึกก็จะเตือน แต่ถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีผมก็จะถอยออกห่าง
3.เรื่องกำลังทรัพย์เป็นอีกปัจจัยหลักที่จะทำให้เกิดการพัฒนาและทำให้ความเป็นอยู่สุขภาพอนามัยของสุนัขอยู่ในเกณฑ์ ที่ดีที่ถูกที่ควร ดังนั้นผู้ที่จะซื้อสุนัขของผมไปทำฟาร์ม ผมจะคิดราคาสุนัขเป็น 2 เท่า ในลูกสุนัขครอกเดียวกัน กับของผู้ที่ซื้อไปเลี้ยงเป็นเพื่อน ดังนั้นผู้ที่ซื้อลูกสุนัขผมจะได้ใบเพ็ดดีกรีของตัวสุนัขที่ซื้อแต่จะไม่ได้ใบโอน ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ที่จะนำสุนัขไปเลี้ยงเป็นเพื่อน แต่จะมีผลต่อผู้ที่จะนำไปเพื่อเพาะพันธุ์ขาย ดังนั้นผู้ที่จะนำไปเพาะพันธุ์ต้องทำตามกฏเกณฑ์นี้
4.ทางด้านสุขภาพทางพ่อและแม่พันธุ์ต้องมีการตรวจโรคทางพันธุกรรม จากองค์กรต่างประเทศที่มีความเชื่อถือเป็นที่ยอมรับทางสากล
ด้านทางอารมณ์ สุนัขที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ต้องมีจิตใจอ่อนโยนเป็นมิตรต่อทั้งคนและสัตว์ ไม่ดุร้าย และไม่มีความขลาดกลัว ซึ่งผู้ที่มาเข้าชมสามารถพิสูจน์ด้วยตนเองได้