รับฝึกสุนัขเชื่อฟังคำสั่งและฝึกสุนัขประกวด

โดยครูผู้มากประสบการณ์มากว่า 20 ปี

Mr.Manny B Arellaga

สนใจติดต่อ : +66 81355 6221, +66 81550 5887

Professional Dog Traner and

Show Handler all Breed