หน้า 1 จากทั้งหมด 1

Puppies 8 weeks old

โพสต์แล้ว: จันทร์ พ.ย. 14, 2016 1:58 pm
โดย admin
Puppies 8 weeks old

Boy: Dingo, Owner: Mr.Win Naing Htun

Dingo56d3.jpg
Dingo56d3.jpg (118.27 KiB) เปิดดู 2193 ครั้ง

Dingo56d4.jpg
Dingo56d4.jpg (119.63 KiB) เปิดดู 2193 ครั้ง

Dingo56d2.jpg
Dingo56d2.jpg (93.99 KiB) เปิดดู 2193 ครั้ง

Dingo56d1.jpg
Dingo56d1.jpg (115.95 KiB) เปิดดู 2193 ครั้ง@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


Boy: Sparky, Owner: K.Phetpachon

Sparky56d1 (1).jpg
Sparky56d1 (1).jpg (137.5 KiB) เปิดดู 2192 ครั้ง

Sparky56d1 (3).jpg
Sparky56d1 (3).jpg (99.36 KiB) เปิดดู 2192 ครั้ง

Sparky56d1 (4).jpg
Sparky56d1 (4).jpg (138.45 KiB) เปิดดู 2192 ครั้ง

Sparky56d1 (2).jpg
Sparky56d1 (2).jpg (105.93 KiB) เปิดดู 2192 ครั้ง@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


Boy: Rosco, Owner: K.Itsara & Family

Rosco56d1 (3).jpg
Rosco56d1 (3).jpg (112.33 KiB) เปิดดู 2192 ครั้ง

Rosco56d1 (1).jpg
Rosco56d1 (1).jpg (89.2 KiB) เปิดดู 2192 ครั้ง

Rosco56d1 (4).jpg
Rosco56d1 (4).jpg (94.5 KiB) เปิดดู 2192 ครั้ง

Rosco56d1 (2).jpg
Rosco56d1 (2).jpg (105.19 KiB) เปิดดู 2192 ครั้ง@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


Boy: Nin, Owner: K.Kritsada

Nin56d2.jpg
Nin56d2.jpg (109.14 KiB) เปิดดู 2192 ครั้ง

Nin56d3.jpg
Nin56d3.jpg (107.93 KiB) เปิดดู 2192 ครั้ง

Nin56d1.jpg
Nin56d1.jpg (128.47 KiB) เปิดดู 2192 ครั้ง

Nin56d4.jpg
Nin56d4.jpg (69.58 KiB) เปิดดู 2192 ครั้ง@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


Girl: Cino Owner: K.Thirayuth


Cino56d1 (3).jpg
Cino56d1 (3).jpg (100.89 KiB) เปิดดู 2192 ครั้ง

Cino56d1 (2).jpg
Cino56d1 (2).jpg (81.65 KiB) เปิดดู 2192 ครั้ง

Cino56d1 (4).jpg
Cino56d1 (4).jpg (87.31 KiB) เปิดดู 2192 ครั้ง

Cino56d1 (1).jpg
Cino56d1 (1).jpg (90.38 KiB) เปิดดู 2192 ครั้ง@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


Girl: Ping-He, Owner: K.Kui


Ping-He1 (4).jpg
Ping-He1 (4).jpg (116.94 KiB) เปิดดู 2192 ครั้ง

Ping-He56d1 (1).jpg
Ping-He56d1 (1).jpg (110.84 KiB) เปิดดู 2192 ครั้ง

Ping-He56d1 (2).jpg
Ping-He56d1 (2).jpg (126.54 KiB) เปิดดู 2192 ครั้ง

Ping-He56d1 (3).jpg
Ping-He56d1 (3).jpg (118.35 KiB) เปิดดู 2192 ครั้ง